HOME大阪南地域協News

2020/1/28 Tuesday

前OB会長「中西喜夫さんを囲む会」

Filed under: 大阪南OB会,活動報告 — 編集部 @ 13:11:00

活動報告に「前OB会長「中西喜夫さんを囲む会」」を追加しました。

http://chikyo.rengo-osaka.gr.jp/osaka-minami/action/action_200125.shtml